RESUME PENILAIAN AUDITOR EKSTERNAL

 

NO

URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 1TOTAL NILAI ASPEK KEUANGAN

 62,25

 64

61,50

41,25

22,75

 28.00

 2TOTAL NILAI ASPEK OPERASIONAL

 14,07

 13,64

13,75

13,85

13,51

 13,94

 3TOTAL NILAI ASPEK ADMINISTRASI

 15,00

 15,00

15,00

15,00

15,00

 15,00

 4TOTAL NILAI

 91,32

 92,64

90,25

70,10

51,26

 56.94

 5TINGKAT KESEHATAN

 SEHAT

 SEHAT

SEHAT

SEHAT

KURANG SEHAT

KURANG SEHAT

 6KATEGORI

AA

 AA

AA

AA

BBB

 BBB