RESUME PENILAIAN AUDITOR EKSTERNAL

 

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 1 TOTAL NILAI ASPEK KEUANGAN  64 61,50 41,25 22,75  28.00 23,00 23,50
 2 TOTAL NILAI ASPEK OPERASIONAL  13,64 13,75 13,85 13,51  13,94 12,40 13,50
 3 TOTAL NILAI ASPEK ADMINISTRASI  15,00 15,00 15,00 15,00  15,00 12,00 13,00
 4 TOTAL NILAI  92,64 90,25 70,10 51,26  56.94 47,40 50,00
 5 TINGKAT KESEHATAN  SEHAT SEHAT SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT
 6 KATEGORI  AA AA AA BBB  BBB BB BBB